Welcome
Our Dogs
Earlier Litters
Dog Heaven
Dog Shows
Links
Puppyplans
Här nedan kommer Slbk's idealprofil att märkas ut !
Här kommer även MINA personliga tankar om MH också skrivas!
 
  1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hälsning

 

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utför ej inom tid

Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


Dog Shows 2010
Dog Shows 2005
Dog Shows 2006
Dog Shows 2007
Dog Shows 2008
Dog Shows 2009
Mentalbeskrivning
Dog Shows 2012
Dog Shows 2011


Contact Zir Ozzy's kennel